Nod Datblygu'r Cenhedloedd Unedig - Eicon Dim Newyn

Mae sefyllfa dim newyn yn golygu rhoi terfyn ar fyw heb fwyd. Mae'n golygu rhoi terfyn ar ddiffyg maeth yn sgîl diffyg adnoddau neu addysg a chefnogi dull mwy cynaliadwy o gynhyrchu bwyd ledled y byd. Mae'n golygu dileu'r rhesymau dros newyn a grymuso pobl eraill i ddarparu ar eu cyfer eu hunain.

Gallwch chi ddarllen rhagor am y Nod Datblygu Cynaliadwy hwn o eiddo’r Cenhedloedd Unedig yma.

PA RAI YW EICH TEIMLADAU, EICH BARN A’CH SYNIADAU AM NEWYN?

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Hoffen ni ichi ddisgrifio'ch barn, eich teimladau, eich pryderon neu'ch gofidion yn ogystal â'ch syniadau a'ch dyheadau mewn perthynas â newyn.

I gyflwyno'ch cynnig a chael y cyfle i ennill hyd at £250 mewn talebau, cliciwch ar y botwm ar y dde.