Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig graddau israddedig ar draws ystod eang o feysydd pwnc.

Trwy addysgu arloesol a chyfleoedd ymarferol ym myd gwaith, rydym yn grymuso ein myfyrwyr i gyflawni eu dyheadau gyrfa.

Archwiliwch ein hadrannau israddedig