Yn yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, rydym yn hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr ac yn gweithio gydag ystod o bartneriaid diwydiannol i alluogi ein myfyrwyr i ennill profiad damcaniaethol ac ymarferol yn eu maes astudio dethol.

Archwiliwch ein meysydd pwnc israddedig