Mae ein gradd BA Anrhydedd Cyfun yn rhaglen radd heriol, wobrwyol a hyblyg a fydd yn dy alluogi di i ganolbwyntio ar dy ddiddordebau unigol, dy gryfderau personol a'th nodau gyrfa yn y tymor hir.

Edrychwch ar ein radd israddedig: