Beth yw cost llety?

Dwy fyfyrwraig yn eistedd ar fainc y tu allan i Tafarn Tawe

Mae ffioedd llety yn amodol ar y fath o ystafell sydd gennych. Mae gennym ni ystod eang o lety felly mae’r ffioedd yn amrywio hefyd.

Caiff ffioedd eu cyfrifo gan ddefnyddio nifer o ffactorau gan gynnwys maint yr ystafell (mae ystafelloedd mwy yn costio £5 i £6 yr wythnos yn fwy ar gyfartaledd) os oes gennych chi ystafell ymolchi a rennir neu ystafell ymolchi en-suite, yn hunanarlwyo neu wedi dewis yr opsiwn talu ymlaen llaw am ginio .

Mae eich ffioedd llety hefyd yn cynnwys eich holl gyfleustodau, y rhyngrwyd, ac yswiriant ar gyfer yr ystafell.

Ffioedd Llety 2024/2025

Campws y Bae
Math o YstafellFesul Person yr Wythnos:
42/51 Wythnos
Cyfanswn: 42 Wythnos
En-suite Canolig £180.00 £7,560.00
En-suite Premiwm £185.00 £7,770.00
Rod Jones Campws y Bae: 
En-suite Canolig
£140.00 £5,880.00
Rod Jones Campws y Bae:
En-suite Premiwm
£155.00 £6,510.00
Twin En-suite £139.00 Fesul Person £5,838.00 Fesul Person
Fflat 1 Gwely £225.00 £9,450.00
1 Ystafell mewn Fflat 2 Wely £165.00 Fesul Person £6,930.00 Fesul Person

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Gall nifer cyfyngedig o fyfyrwyr dderbyn tenantiaeth 44 wythnos am yr un swm â thenantiaeth 42 wythnos

 

Tŷ Beck Campws Parc Singleton Seren true student

Ffioedd Llety 2023/2024

Campws y Bae
Math o YstafellFesul Person yr Wythnos  40 Wythnos
En-suite Canolig
Cynnig Disgownt am Fynediad ym mis Ionawr
£169.00 £7,080.00
En-suite Premiwm £183.00 £7,320.00
Rod Jones: En-suite Canolig £140.00  
Rod Jones: En-suite Canolig £155.00  
Twin En-suite £135.00 per person £5,400.00 per person
Fflat 1 Gwely £222.00 £8,880.00
1 Ystafell mewn Fflat 2 Wely £163.00 per person £6,520.00 per person
Tŷ Beck Campws Parc Singleton Seren true student

Sut i Dalu

Os oes gennych chi ymholiadau ynghylch ffïoedd llety a hoffech chi siarad ag aelod o'n tîm, cysylltwch â ni.

Finance Live Chat