Beth yw cost llety?

Dwy fyfyrwraig yn eistedd ar fainc y tu allan i Tafarn Tawe

Mae ffioedd llety yn amodol ar y fath o ystafell sydd gennych. Mae gennym ni ystod eang o lety felly mae’r ffioedd yn amrywio hefyd.

Caiff ffioedd eu cyfrifo gan ddefnyddio nifer o ffactorau gan gynnwys maint yr ystafell (mae ystafelloedd mwy yn costio £5 i £6 yr wythnos yn fwy ar gyfartaledd) os oes gennych chi ystafell ymolchi a rennir neu ystafell ymolchi en-suite, yn hunanarlwyo neu wedi dewis yr opsiwn talu ymlaen llaw am ginio .

Mae eich ffioedd llety hefyd yn cynnwys eich holl gyfleustodau, y rhyngrwyd, ac yswiriant ar gyfer yr ystafell.

Mae rhestr brisoedd fanwl ar gyfer pob math o lety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22 ar gael isod.

 

Sut i Dalu