Eich canllaw chi i symud i mewn i'ch cartref yn Abertawe

Myfyrwyr yn sefyll gan edrych dros draeth Campws y Bae  

Cyrraedd Medi - 40 &51 wythnos contractau

Bydd contractau yn dechrau ar 3 Diwrnod gwahanol o Ddydd Mercher 21 Medi, Dydd Iau 22 Medi a Dydd Gwener 23 Medi a Dydd Gwener 23 Medi2022. Mae hyn er mwyn sicrhau proses gyrraedd esmwyth.

Cynghorir oherwydd gwaith cynnal a chadw helaeth a busnes cynadleddau na fyddwch yn gallu cyrraedd eich llety cyn dyddiad dechrau eich contract.

Cyrsiau meddygol - Nyrsys, Parafeddygon, Bydwragedd etc., - contractau 47 wythnos

I'r rhai ar gyrsiau sy'n dechrau'n gynt, byddwn yn anfon tenantiaethau atoch sydd fel arfer yn dechrau ar y dydd Gwener cyn dyddiad dechrau eich cwrs.

Gwybodaeth Cyrraedd

Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost cyn i chi gyrraedd Abertawe i gadarnhau manylion cyrraedd y campws a sut i wneud hynny'n ddiogel heb broblemau. Mae ambell beth i'w ystyried cyn i chi symud i mewn i sicrhau eich bod chi wedi ymbaratoi cymaint â phosib, gan gynnwys sut rydych chi'n cynllunio addurno eich ystafell ar gyllideb myfyriwr! 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dyddiad dechrau eich contract ein hysbysu drwy e-bostio accommodation@abertawe.ac.uk.

 

Symud i mewn

Rydym yn gobeithio eich bod chi'n gyffrous am symud i mewn i'ch llety yn Abertawe. I helpu i wneud y broses mor llyfn â phosib, rydym ni wedi casglu gwybodaeth ynghyd i'ch helpu chi i symud i mewn.