llun celloedd canser
sfferoid

Trosolwg o'r Grŵp

Mae'r grŵp yn defnyddio'r technegau mathemategol a chyfrifiannol diweddaraf i fynd i'r afael â phroblemau ymchwil o'r biowyddorau, gwyddorau bywyd a meddygaeth. Ein nod yw datblygu modelau mathemategol ac ystadegol rhagfynegol a dulliau cyfrifiannol i fynd i'r afael â chwestiynau cyfoes sy'n berthnasol i gwestiynau biolegol. Mae arbenigedd aelodau’r grŵp yn cynnwys modelu mathemategol, cyfrifiadura gwyddonol, PDEs, a phrosesau stocastig, ac rydym yn ymwneud â chydweithio rhyngddisgyblaethol ag academyddion o’r biowyddorau, gwyddorau bywyd, a pheirianneg gyfrifiadol yn ogystal â gwyddonwyr sy’n gweithio yn y sectorau gofal iechyd a diwydiant.