Trosolwg y Ganolfan

Rydym yn datblygu ac yn dadansoddi dulliau cyfrifiadurol a rhifol arloesol, gan astudio eu defnydd mewn meysydd amrywiol megis Topoleg Gyfrifiadurol, Gwyddor Data, Damcaniaeth Medrydd Dellt, Bioleg Fathemategol, Ymchwil Canser a Geometreg Algebraidd Gynhwysol. Rydym ni hefyd yn rhan o sawl prosiect cydweithredol amlddisgyblaethol gydag academyddion a defnyddwyr diwydiant ac mae gennym fynediad i gyfleusterau megis systemau Cyfrifiadurol Perfformiad Uchel ar raddfa fawr a labordy argraffu 3D.

Instantons
Spheroid