Trosolwg y Ganolfan

Mae'n hymchwil yn ymchwilio i sawl agwedd ar ddamcaniaethau prosesau stocastig modern, a mwy o feysydd cyffredinol ar hap sy'n berthnasol i gyllid, bioleg fathemategol, ffiseg fathemategol, efelychu data a'r tu hwnt. Mae meysydd cryf penodol yn cynnwys: anhafaliadau gweithredol a'u cymwysiadau, dadansoddiad stocastig dimensiynol annherfynol, prosesau math Lévy a gweithredwyr ffug-ddifferol, modelau mathemategol o ecoleg poblogaethau, tebygrwydd (cwantwm) annymudol, efelychiad rhifol o brosesau stocastig, mecaneg ystadegol (cwantwm), hafaliadau differol rhannol stocastig a'u cymwysiadau.