Peirianneg Gyffredinol

Year in Industry Student

Mae Peirianneg Gyffredinol yn Abertawe yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd i raddedigion. Mae ein gradd yn cynnig addysg eang mewn technegau peirianneg sylfaenol gyda chyfle i arbenigo, gan gynnig llawer iawn o hyblygrwydd wrth ddewis llwybr gyrfa cyffrous mewn ystod o sectorau peirianneg traddodiadol a'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Peirianwyr yw'r rhai sy'n datrys problemau'n fedrus yn y byd cyfoes, sy'n gallu helpu i ddatblygu'r systemau a'r atebion i'r heriau cymhleth sy'n ein hwynebu ledled y byd, o hinsawdd sy'n newid i boblogaeth sy'n cynyddu, a llai o adnoddau.

Mae adnabod y sgiliau technegol y mae eu hangen ar beiriannydd yn un rhan yn unig o nodweddion o becyn cymorth y peiriannydd newydd. Bydd ein gradd yn helpu graddedigion i ymdrin ag arloesedd technegol, yn ogystal â newid sefydliadol ac arweinyddiaeth a rheoli yn y sector.