Eich Diogelwch yw Ein Blaenoriaeth

Eich Diogelwch yw Ein Blaenoriaeth 

Mae Prifysgol Abertawe yn gymuned gampws ddiogel. Rydyn ni’n cyflogi tîm o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a diogelwch i’n helpu ni i sicrhau bod ein campysau’n darparu amgylchedd diogel lle y gall dysgu ac ymchwil o safon fyd-eang ffynnu. 

Gallwch chi ddysgu mwy am iechyd a diogelwch ar y campws isod.