Croeso i'r Adran Gyllid

Mae'r Adran Gyllid yn  darparu gwasanaeth ariannol cost-effeithiol, effeithlon a phroffesiynol, ac yn gyfrifol am gofnodi'r holl drafodion ariannol mewn perthynas â'r Brifysgol.

Caffael                                                                                Pensiynau

Cydymffurfiaeth Ariannol                                                   Rheoli Ariannol 

Cyflogres                                                                          Systemau Cyllid                                                                          

Cyfrifeg Ariannol                                                               Taliadau                                                                                       

Gweinyddu Cyllid                                                               Trethi                                            

Incwm                                                                            

Cyfeiriad:

Yr Adran Gyllid
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

 

Gwybodaeth Gyswllt:

Ffôn: +44 (0)1792 295432

E-bost: finance.secretariat@abertawe.ac.uk