Cyrsiau Israddedig Rheoli Busnes

Cyrsiau Israddedig

P'un a ydych yn astudio'r radd Rheoli Busnes gyffredinol neu un o'n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi'u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pen draw, eich gradd, i gyd-fynd â'ch dyheadau gyrfa sy'n datblygu.

Archwiliwch ein cyrsiau israddedig:

Blwyddyn Sylfaen: 

Myfyrwyr rhyngwladol yn unig:

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol ac rydych chi eisoes wedi cwblhau astudio dwy flynedd o'ch gradd israddedig mewn disgyblaeth gysylltiedig neu'n meddu ar gymhwyster cyfwerth megis Diploma Cenedlaethol Uwch (HND), gallwch chi astudio'r cwrs atodol hwn i ennill gradd baglor.