Prifysgol Abertawe Gwasanaethau Arlwyo

Mae'r Gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe yn darparu gwasanaethau arlwyo ar y ddau gampws. Hefyd mae ein staff yn darparu lletygarwch ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau ar Gampws y Bae a Champws Singleton.

Mae ein tîm yn ymfalchïo mewn datblygu opsiynau ciniawa sy'n addas i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Mae gennym opsiynau fegan, llysieuol, di-lwten a halal ar gael. Gofynnwch i aelod o staff am ragor o fanylion. 

Gallwch ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter = @swansea_unifood

Instagram = @swanseaunifood

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Bae

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Bae

Lawrlwythwch yr ap ‘Uni Food Hub’ a chreu cyfrif i archebu heddiw!

Mae’r man casglu ar Gampws y Bae yn y Core.

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Singleton

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Singleton

Lawrlwythwch yr ap ‘Uni Food Hub’ a chreu cyfrif i archebu heddiw!

Mae’r man casglu ar Gampws Singleton yn y Ffreutur.

SUBWAY - BAE

Picture of a sandwich

Ar agor nawr!

Gan weini brechdanau blasus a wneir ar archeb. 

Costa - Hoffi Coffee - Singleton

Costa - Hoffi Coffee

Ar agor nawr!

Egwyl goffi?

Detholiad o frechdanau a’ch hoff ddiod Costa.

'Change Please' yn Coffeeopolis - Bae

Students enjoying coffee

Ar agor nawr! 

Mae wedi’i leoli yn libart Adeilad Canolog Peirianneg, tuag ymyl dwyreiniol y campws ac mae Coffeopolis yn lle gwych i eistedd a mwynhau’r awyrgylch wrth yfed latte 'Change Please'.

GREGGS - SINGLETON

Greggs food

Ar agor nawr! 

Detholiad o fwyd poeth a bar coffi ar gael bob dydd.

 

TAFARN TAWE - BAY

Students outside Tafarn Tawe

Yn barod am egwyl?

Ar agor nawr! 

 

TORTILLA - SINGLETON

Picture of Burrito

Ar agor nawr!

Burritos a tacos go iawn o Galiffornia bellach ym Mhrifysgol Abertawe!

Costa - Y Coleg - Bae

Costa - Y Coleg - Bae

Ar agor nawr!

Hoffech chi baned? 

Detholiad o frechdanau a’ch hoff ddiod Costa.

STARBUCKS - CAFE GLAS - SINGLETON

Takeaway coffees

Ar agor nawr! 

Opsiynau bwyta ar y safle a chludfwyd ar gael.

'Change Please' Callaghans - Singleton

Coffee being poured

Ar agor nawr! 

Wedi’i swatio yn islawr Adeilad James Callaghan, dyma’r lle delfrydol i mwynhau â’ch hoff gynnyrch 'Change Please'. Rydym ni hefyd yn cynnig brechdanau ac amrywiaeth o ddanteithion a phwdins moethus.