Er tawelwch meddwl, mae ein gwarant llety'n rhoi hyder ichi wrth gyflwyno cais am lety ym Mhrifysgol Abertawe.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cyflwyno cais ar ôl 30 Mehefin?

Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n cyflwyno cais ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn unol â'n polisi dyrannu.

Os nad ydym yn gallu cynnig llety i ymgeiswyr hwyr yn ein neuaddau preswyl, byddwn yn cynnig cymorth rhithwir neu bersonol i'r rhai sy'n chwilio am lety.