Digwyddia sy'n Canonbwyntio ar Arweinyddiaeth ar Gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Prifysgol Abertawe'n croesawu'r Ysgrifenydd Hillary Rodham Clinton yn ôl i Brifysgol Abertawe am y tro cyntaf ers 2019, a bydd ei gŵr yn gwmni iddi, sef cyn Arlywydd UDA Bill Clinton, sy'n ymuno â hi am ddigwyddiad sy'n canolbwyntio ar arweinyddiaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae'r ymweliad hwn yn adeiladu ar berthynas hirsefydlog ein Prifysgol â'r Ysgrifennydd Clinton a bydd yn amlygu nifer o fentrau allweddol yr ydym yn eu cyflwyno ar y cyd â'n partneriaid, a fydd o fudd i'n Prifysgol a'n rhanbarth. 

Uchafbwyntiau'r Digwyddiad

Hillary Rodham Clinton ar ei darn gwaethaf o gyngor tra yn gweithio mewn gwleidyddiaeth

Ysgrifennydd Clinton ar ddatblygu hyder, addysg a sgiliau i lywio’r byd sy’n newid

Hillary Rodham Clinton yn rhannu ei barn ar Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2023

“Gwneud y Pethau Bychan” Mark Drakeford yn sôn am wneud y pethau bychain ym myd Gwleidyddiaeth

Prif Weinidog, Mark Drakeford yn siarad am werth diwylliant a rennir a meithrin cydnerthedd

Cyfweliad Anna Petrusenko ag Elin Rhys yn Nigwyddiad Arweinyddiaeth ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol