Bay campus
Dr Katerina Tsakou

Dr Katerina Tsakou

Darlithydd, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
218
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Katerina â Phrifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2017 fel Darlithydd mewn Cyllid. Cyflawnodd ei PhD ym Mhrifysgol Stirling (2017). Mae ganddi MSc mewn Cyllid ac Economeg (2011) o Brifysgol Southampton a BSc mewn Economeg (2008) o Brifysgol Crete (Gwlad Groeg).

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu a Rhagfynegi Anwadalrwydd
  • Econometreg Ariannol
  • Rheoli Risg
  • Data Amledd Uchel

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae ymchwil Katerina yn canolbwyntio ar ansefydlogrwydd ariannol ac econometreg ariannol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn modelu a rhagfynegi anwadalrwydd mynegai stoc ac anwadalrwydd a wireddir, gyda chysylltiad â rheoli risg.