bay campus location
female smiling

Dr Joy Jia

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602112

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
219
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Jia MSc mewn Rheoli (Cyllid) (rhagoriaeth) o Brifysgol Abertawe, y DU, a PhD mewn Rheoli o Brifysgol Caerfaddon. Cyn dod i'r DU, bu Dr Jia yn gweithio i adrannau tanysgrifennu cwmni yswiriant Tai Ping yn Shanghai. Mae Dr Jia wedi bod yn cyhoeddi ei gwaith mewn cyfnodolyn cyllid academaidd blaenllaw.

Mae ei hymchwil yn ymwneud yn bennaf â meysydd economeg ariannol a chyllid empirig. Ymhlith y pynciau sydd o ddiddordeb iddi ar hyn o bryd mae: rhyngwyneb rhwng rheoli risg a chyllid strategol; defnyddio modelau prisio asedau a phrisio seiliedig ar gyfrifo mewn marchnadoedd datblygol

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli Risg
  • Llywodraethu Corfforaethol
  • Rheolaeth Ariannol
  • Prisio Asedau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig ac ôl-raddedig ar:

  • Reoli Risg
  • Prisio Asedau
  • Marchnadoedd a sefydliadau ariannol
  • Bancio Buddsoddi
Ymchwil