Y Farwnes Tanni Grey-Thompson.

Bydd y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn siarad am yr heriau y mae hi wedi'u hwynebu a sut mae hi wedi'u goresgyn hwy, gan ddilyn thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, sef #BreakTheBias.

Bydd y Farwnes Grey-Thompson yn siarad am ei phrofiad o wynebu rhagfarnau fel athletwraig Baralympaidd a sut llwyddodd hi fel athletwraig, gan ennill 16 o fedalau mewn pum camp. Bydd y Farwnes Grey-Thompson, sydd bellach yn aelod annibynnol o Dŷ'r Arglwyddi, sy’n siaradwr ysgogol ac yn ddarlledwraig, yn rhannu ei straeon eithriadol o ddyfalbarhad a chyflawniadau ei gyrfa.

Dyddiad: 8 Mawrth 2022

Amser: 1.30pm – 2.30pm

Mynediad: Mae tocynnau ar gael ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn drwy fynd i Eventbrite

Rhannu'r stori