Claf dienw yn eistedd yn y gwely wedi tynnu lluniau dwylo gan berson sy'n gwisgo PPE llawn

31 Hydref 2022

Arbenigwyr yn amlygu cysylltiad rhwng meintiau dwylo gwahanol ac achosion difrifol o Covid-19

The National Covid Memorial Wall yn Llundain

28 Hydref 2022

Covid-19: Astudiaeth annibynnol i edrych ar brofiadau pobl o brofedigaeth ac ymateb y DU i'r pandem

Darlun o belydryn glas, sy’n portreadu pelydryn protonau sy’n targedu cell las, sy’n portreadu cell ganseraidd.

27 Hydref 2022

Prosiect newydd i ddatblygu radiotherapi ar gyfer triniaethau canser y genhedlaeth nesaf

Menyw yn talu bil

27 Hydref 2022

Astudiaeth yn dangos bod yr argyfwng costau byw'n cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl

Myfyrwyr yn eistedd yn y llyfrgell

27 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n disgleirio yn y tablau pynciau byd-eang diweddaraf

Ffiseg

26 Hydref 2022

Ffiseg ddamcaniaethol yn y DU yn derbyn cyllid gwerth mwy nag £20m

Dyn mewn siwt a thei yn sefyll ger arwydd am gynhadledd

25 Hydref 2022

Athro prifysgol yn parhau i hyrwyddo uniondeb academaidd yn rhyngwladol

(O'r chwith i'r dde) Fayon Dixon, darlledwr a chyflwynydd y gwobrau, Gabrielle Orbaek White, Xiaojun Yin, Dr Patricia Xavier a Kamini Edgley, Cyfarwyddwr Diogelwch a Pheirianneg Network Rail.

25 Hydref 2022

Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe'n cael ei chydnabod am fod yn Fenter Fwyaf Arloesol y flwyddyn

Roedd y digwyddiad yn gyfle pwysig i fyfyrwyr gwrdd â'i gilydd, er mwyn helpu i sefydlu rhwydwaith ar gyfer myfyrwyr o Wcráin ar y campws. Roedd academyddion yn ogystal â staff o wasanaethau cymorth y Brifysgol hefyd yn bresennol

20 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n rhoi croeso swyddogol i fyfyrwyr o Wcráin

Ystafell efelychu wal ymgolli gyda manikin ar droli

19 Hydref 2022

Cyfleusterau efelychu newydd i hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol y dyfodol

Cyfarpar meddygol arbenigol yw μ-rheometer, sy'n gwerthuso priodweddau hylifol gan ddefnyddio samplau blaen bys, ar ddesg ger cyfrifiadur a bysellfwrdd.

19 Hydref 2022

Adnodd diagnostig newydd a allai gyflwyno canlyniadau prawf iechyd mewn dwy funud

Lluniau o bennau ac ysgwyddau dwy fenyw sy'n gwenu

18 Hydref 2022

Academyddion o Brifysgol Abertawe'n rhannu eu canfyddiadau mewn sgyrsiau cyhoeddus

Mwgwd untro glas wedi’i daflu i mewn i fin du.

17 Hydref 2022

Cemeg werdd yn trawsnewid mygydau yn geblau ether-rwyd

Mae technoleg (e.e. dronau - yn y llun) - wedi trawsnewid maes rheoli plâu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

13 Hydref 2022

Ymagwedd gynaliadwy at reoli plâu bwyd – Abertawe'n cynnal cynhadledd ryngwladol fawr i arbenigwyr

Grŵp o blant bach ar gae yn cicio pêl-droed

10 Hydref 2022

Astudiaeth ôl Covid yn datgelu bod plant eisiau mwy o le ac amser i chwarae

Taith gerdded i gefnogi elusen atal hunanladdiad

7 Hydref 2022

Taith gerdded i gefnogi elusen atal hunanladdiad

Pâl rhesog yn hedfan dros y cefnfor. Cydnabyddiaeth llun: Yusuke Goto.

7 Hydref 2022

Ymchwil arloesol yn datgelu bod adar y môr pelagig yn hedfan tuag at lygad y ddrycin

Llun o gynadleddwyr yr IEEC eleni mewn grŵp.

6 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe yn cynnal Cynhadledd Ryngwladol o fri i Addysgwyr Entrepreneuriaeth (yr IEEC)

Yn ogystal â'r arolwg, mae prosiect ymchwil Freja (yn y llun) hefyd yn defnyddio gardiau ceg sy'n synhwyro trawiadau ac yn dadansoddi fideos er mwyn deall sut mae trawiadau i’r pen yn ystod gemau yn effeithio ar fenywod sy'n chwarae rygbi.

6 Hydref 2022

Annog chwaraewyr rygbi ddoe a heddiw i helpu ymchwil i drawiadau i’r pen a chyfergydion

Hugh Gustafson, Rheolwr Perfformiad Rygbi Prifysgol Abertawe

5 Hydref 2022

Y Gweilch a Phrifysgol Abertawe: llwybr ar gyfer chwaraewyr rygbi talentog yng Nghymru

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

5 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi rhaglen orau erioed Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Yn ystod ei amser yn y wlad, cynhaliodd Aaron Todd (ar y chwith) a'i gydweithwyr weithdy i rannu gwybodaeth rhwng ymchwilwyr o'r DU ac Ynysoedd Phillippines, yn ogystal â phartneriaid diwydiannol â diddordeb. Fel rhan o hyn, arweiniodd sesiynau ymarferol ar fesur llifoedd ar ôl gosod halen ynddynt,

5 Hydref 2022

Cloddio am fetelau allweddol heb niweidio'r amgylchedd – prosiect yn yn Ynysoedd Philippines

Stan Addicott yn lansiad A Centruy of Sport

4 Hydref 2022

Sêr chwaraeon Prifysgol Abertawe'n cael eu dathlu mewn llyfr newydd

Sefydlwr Bee1 Mark Douglas a gwirfoddolwyr y cychod gwenyn yn sefyll ar bwys y cwch gwenyn ar Gampws Singleton.

4 Hydref 2022

Prosiect lles newydd yn creu cyffro ym Mhrifysgol Abertawe

Ar y chwith: celloedd gwaed gwyn (lliw gwyrdd a glas) wedi'u hynysu o waed dynol a gafodd eu bwydo â myelin dynol (coch) er mwyn dynwared ymddatod myelin a welir mewn sglerosis ymledol. Ar y dde: yr un celloedd ar ôl triniaeth gyda chyffur a allai gael effaith ar ocsysterolau.

4 Hydref 2022

Ymweliad gan arbenigwr o Abertawe â banc meinweoedd yn hybu ymchwil i sglerosis ymledol yng Nghymru

Logo Gwobrau STEM Cymru 2022

3 Hydref 2022

Dwy o raglenni Prifysgol Abertawe'n cyrraedd rhestr fer Gwobrau STEM Cymru

Grŵp o ddisgyblion ysgol yn sefyll mewn llinell mewn neuadd ysgol gyda dau athro

3 Hydref 2022

Y Brifysgol yn helpu disgyblion i dynnu sylw at fioburfa