Sgrap: nod tîm y prosiect yw adeiladu safle peilot ar raddfa ddiwydiannol a all arddangos y dechnoleg didoli a phrosesu ddiweddaraf, a dangos ei bod yn effeithiol. Byddai'n cynyddu swm y gwastraff sy'n cael ei adennill a'i ailgylchu

30 Awst 2022

Galw ar fyd diwydiant i gefnogi safle didoli technolegol soffistigedig i leihau gwastraff

Mae pedwar plentyn yn chwarae pêl-droed mewn parc o flaen perth a dwy fainc.

29 Awst 2022

Adroddiad yn mynegi pryderon am iechyd a lles plant a phobl ifanc

Gwraig yn gwenu yn eistedd y tu mewn o flaen bwrdd

25 Awst 2022

Sut mae trasiedi deuluol wedi annog awydd myfyrwyr i wella gofal iechyd yn ei chymuned

Baner Wcráin: Kyiv, Wcráin

23 Awst 2022

Y Brifysgol yn dangos cefnogaeth barhaus i Wcráin wrth iddi ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y wlad

Cynhadledd CEIC i rannu syniadau ar ddyfodol cynaliadwy yng Nghymru

23 Awst 2022

Cynhadledd CEIC i rannu syniadau ar ddyfodol cynaliadwy yng Nghymru

Dau berson yn gwisgo prysgwydd mewn ystafell glinigol

22 Awst 2022

Cwrs newydd yn darparu llwybr uniongyrchol i yrfa yn gofalu am gleifion llawfeddygol

Darlun o'r megalodon

18 Awst 2022

Model 3D newydd yn datgelu bod megalodon yn pwyso mwy na 61 dunnell ac yn gallu bwyta morfilod

Ymchwilydd yn edrych i ficrosgôp.

17 Awst 2022

Prifysgol Abertawe i hyfforddi hyd yn oed mwy o fyfyrwyr meddygol

Alpha Evans

17 Awst 2022

Myfyrwraig o Brifysgol Abertawe'n ennill gwobr am ei chyfraniad rhagorol at y Gymraeg

Mae gwyddor deunyddiau a pheirianneg yn faes cyffrous sy'n cynnwys elfennau o ffiseg a chemeg ac sy'n cysylltu'n agos â'r rhan fwyaf o agweddau ar beirianneg.

16 Awst 2022

Gwyddor deunyddiau a pheirianneg ar y brig yn y DU am foddhad myfyrwyr

Diffoddwyr tân yn taclo tân ar ochr bryn

16 Awst 2022

Arbenigwyr yn rhannu gwybodaeth er mwyn lleihau perygl tanau gwyllt ledled Ewrop

v

12 Awst 2022

Annog myfyrwyr i ganfod eu lle am ddyfodol disglair yn Abertawe

Uchafswm y mynegai tywydd tanau dyddiol yn Lloegr.

11 Awst 2022

Tymereddau cynyddol ac amodau eithriadol o sych yn cyfrannu at berygl digynsail tanau gwyllt yn y DU

Anrhydedd newydd i’r Athro am ei gyfraniad i Covid

10 Awst 2022

Anrhydedd newydd i’r Athro am ei gyfraniad i Covid

Llun grŵp o enillwyr Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2022.

8 Awst 2022

Gwobrau busnes uchel eu bri yng Nghymru'n dathlu graddedigion mentrus o Brifysgol Abertawe

Grŵp o bobl yn sefyll y tu allan yn dal baner werdd.

6 Awst 2022

Prifysgol Abertawe'n cael ei henwi'n un o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Sgrinlun o dasg adnabod sy'n rhan o'r gêm ACTing Minds.

5 Awst 2022

Gêm fideo arloesol sy'n cefnogi sgiliau iechyd meddwl a hyblygrwydd seicolegol

Golwg danddwr ar forwellt yn tyfu ar wely'r môr.

5 Awst 2022

Morwellt yn fwy gwerthfawr na'r disgwyl i ddyfodol y blaned

Mae'r Athro Davies yn disgrifio sut mae Covid a Brexit yn cyfuno â phroblemau hirsefydlog i gyflwyno her economaidd ddigynsail i Gymru.

5 Awst 2022

Rhagolygon economaidd Cymru ar eu mwyaf ansicr am 20 mlynedd

Menyw yn eistedd y tu allan yng nghefn gwlad gyda'i chefn at y camera

4 Awst 2022

Sut gall dysgu am les hybu lles myfyrwyr prifysgol

Adeilad newydd yn Khuded: mae cyflenwad trydan dibynadwy’n golygu y gall preswylwyr wefru batris ffonau a lampau. Mae hefyd yn pweru peiriant plisgo reis, uned oeri a melin flawd (yn y llun), y gwnaeth preswylwyr nodi ei fod yn hanfodol.

3 Awst 2022

OASIS solar: Trydan glân, gwyrdd a dibynadwy i bentref wrth i Adeilad Gweithredol cyntaf India agor

Logo ar gyfer y sefydliad ConcePTION yn cynnwys graffeg o fwydo ar y fron a geiriau

2 Awst 2022

Galwad am gasglu data am fwydo ar y fron er mwyn mesur effaith meddyginiaethau

Bydd y gwaith adeiladu'n trawsnewid hen uned Woolworths ar Stryd Rhydychen yng nghanol Abertawe – gyferbyn â siop lyfrau Waterstones – ac yn cynnwys adeiledd 13 llawr cyfagos newydd.

2 Awst 2022

Arbenigedd y Brifysgol i helpu preswylwyr mewn “Adeilad Byw” yn Abertawe i dyfu eu bwyd eu hunain

Baban yn cael ei fwydo ar y fron gan ei fam sy'n gwisgo crys T

2 Awst 2022

Mae'r cyhoedd yn ei gwneud hi'n anoddach i fenywod fwydo ar y fron