John Hudson, second from right, receiving his chemistry award in the STEM for Britain competition in Parliament

29 Ebrill 2022

Myfyriwr o Brifysgol Abertawe'n ennill dwy wobr mewn cystadleuaeth gwyddoniaeth seneddol

Tri phlentyn yn gwenu ac yn dal dwylo wrth iddynt redeg drwy'r glaswellt hir ar ddiwrnod heulog gydag oedolyn yn gwenu y tu ôl iddynt.

29 Ebrill 2022

Sefydliad Cymru gyfan yn gweithio i hyrwyddo iechyd a lles y genedl: Adolygu'r flwyddyn

Prif Weithredwr BIP Hywel Dda, Steve Moore ac Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Paul Boyle.

28 Ebrill 2022

Partneru i ddarparu cyfleoedd ymchwil ac arloesi

Labordy: defnyddiodd yr arbrofion ddull magnetig o reoli cyflwr cwantwm moleciwl ychydig cyn iddo wrthdaro ag arwyneb, er mwyn newid y tebygolrwydd y bydd cylchdroi'r moleciwl yn dod i ben ar ôl y gwrthdrawiad.

28 Ebrill 2022

Ymchwilwyr Abertawe'n datblygu dull newydd i atal moleciwl rhag cylchdroi drwy ddefnyddio ynni isel

Bydd tîm QUERCUS yn archwilio samplau o dderw hynafol hanesyddol a byw dros y 4,500 o flynyddoedd diwethaf. Llun: UK Oak Project

26 Ebrill 2022

Derw hynafol i daflu goleuni ar hinsawdd y 4,500 o flynyddoedd diwethaf

Menyw'n gwenu wrth ddal tystysgrif mewn ffrâm mewn un llaw a thusw o flodau yn y llall

26 Ebrill 2022

Ymchwilydd yn ennill cyllid rhyngwladol i helpu i arloesi gofal ym maes diabetes

Merched ifanc mewn ystafell ddosbarth

26 Ebrill 2022

Ysgolion y DU yn darparu addysg annigonol am y gylchred fislifol, yn ôl astudiaeth

Graffigyn sy'n cyhoeddi bod Prifysgol Abertawe wedi cael ei henwebu yn y categori Allgymorth ac Ehangu Cyfranogiad yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2022.

25 Ebrill 2022

Prifysgol Abertawe ar restr fer Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2022

Castell Howell ac Arena Abertawe i noddi Prifysgol Abertawe ar gyfer Varsity Cymru

22 Ebrill 2022

Castell Howell ac Arena Abertawe i noddi Prifysgol Abertawe ar gyfer Varsity Cymru

Llun o'r grŵp o fyfyrwyr a gyflwynodd eu syniadau busnes yn ystod cystadleuaeth The Big Pitch.

13 Ebrill 2022

Myfyrwyr entrepreneuraidd Abertawe yn hybu eu syniadau busnes drwy The Big Pitch

Baban yn bwydo ar y fron.

12 Ebrill 2022

Adolygiad newydd yn canfod bod mamau awtistig yn wynebu rhwystrau ychwanegol i fwydo ar y fron

Mae orang-wtan gwrywaidd yn ei lawn dwf yn gloddesta ar ffrwythau yn niogelwch Ardal Gadwraeth Dyffryn Danum ym Morneo.

8 Ebrill 2022

Partneriaethau Prifysgol Abertawe'n cefnogi ymchwil i ddiogelu ac adfer coedwigoedd glaw

Tair menyw a dau ddyn yn sefyll mewn rhes mewn seremoni wobrwyo.

6 Ebrill 2022

Gwobrau uchel eu bri'n cydnabod cydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe ac Aspire2Be

Mae testun Saesneg o Dablau QS o Brifysgolion y Byd yn ymddangos dros lun o Abertawe o'r awyr.

6 Ebrill 2022

Tablau QS o Brifysgolion y Byd fesul Pwnc 2022: Prifysgol Abertawe'n perfformio'n well nag erioed

Powdr nanoddeunydd graffit at ddefnydd caenau dargludol.

5 Ebrill 2022

Prosiect ymchwil newydd yn cymryd camau tuag at economi gylchol

Garin Lloyd.

1 Ebrill 2022

Myfyriwr o Brifysgol Abertawe'n ennill £1,000 drwy gystadleuaeth Dealer Tech

Dr Alberto Hornero

1 Ebrill 2022

Academydd o Brifysgol Abertawe'n ennill gwobr am y traethawd ymchwil gorau