Argraffiad diweddaraf llyfr yn archwilio problemau twristiaeth allweddol yr oes

31 Mai 2022

Argraffiad diweddaraf llyfr yn archwilio problemau twristiaeth allweddol yr oes

Mae'r Athro Paul Boyle, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, a Mark Hackett, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn llofnodi Siarter Teithio Llesol Bae Abertawe.

30 Mai 2022

Siarter newydd i hyrwyddo teithio cynaliadwy ym Mae Abertawe

Bachgen yn y GwyddonLe

26 Mai 2022

Prifysgol Abertawe’n cyhoeddi arlwy'r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd

Logo'r 200 Uchaf yn Safleoedd Effaith y Times Higher Education.

25 Mai 2022

Safleoedd Effaith Times Higher Education 2022

Prosiect ffilmiau dogfen yn uno'r Brifysgol a'r gymuned i dynnu sylw at benrhyn Gwyr. Golygfa'n cael ei ffilmio.

24 Mai 2022

Prosiect ffilmiau dogfen yn uno'r Brifysgol a'r gymuned i dynnu sylw at benrhyn Gŵyr

Enillwyr y 14 o wobrau

24 Mai 2022

Gwobrau Ymchwil ac Arloesi'n gyfrifol am ddathliad mawr cyntaf Prifysgol Abertawe ers 2020

Menyw hŷn yn eistedd wrth edrych i fyny ar nyrs yn ei gwisg sydd â'i breichiau ar ei hysgwyddau ac yn gwenu

20 Mai 2022

Astudiaeth newydd yn chwilio am siaradwyr Cymraeg sy'n byw mewn cartrefi gofal

Llun: ymweliad diweddar â'r campws yn Grenoble gan yr Athro Paul Boyle, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, a'r Athro Judith Lamie, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymgysylltu Rhyngwladol.

19 Mai 2022

Cynhadledd ymchwil i hybu partneriaeth Prifysgol Abertawe â Grenoble a'i chysylltiadau Ewropeaidd

Grŵp o raddedigion yn taflu eu capiau yn yr awyr.

18 Mai 2022

Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe ar restr fer gwobrau gyrfaoedd a chyflogadwyedd mawreddog

Bydd y tîm ymchwil

18 Mai 2022

Diogelu plant rhag yr haul – bydd ymchwil newydd yn archwilio rôl ysgolion cynradd wrth atal canser

Person sy'n gwisgo cot wen ac yn dal clipfwrdd yn mesur pwysau gwaed dyn sy'n eistedd wrth fwrdd â braich estynedig, wedi torchi llewys.

18 Mai 2022

Profion iechyd yn gwneud gwahaniaeth wrth achub bywydau pobl sydd ag anabledd dysgu

Portread artist o adeilad newydd CISM o’r tu allan.

16 Mai 2022

Cyllid i helpu prosiect arloesol ym maes lled-ddargludyddion i gyflawni uchelgeisiau sero net

Logo Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

12 Mai 2022

Nofel gyntaf Patricia Lockwood yn ennill Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2022

Llun o Gampws y Bae a Champws Singleton Prifysgol Abertawe o'r awyr gyda logo REF2021 yn y canol.

12 Mai 2022

Cynnydd yn ymchwil y Brifysgol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sy'n rhagori'n rhyngwladol

Sglodion dyfais graphene ynghlwm wrth gysylltydd trydanol.

11 Mai 2022

Canfod feirysau drwy bigiad pin

Academi'r Gwyddorau Meddygol yn enwi Athro Iechyd Cyhoeddus yn Gymrawd

11 Mai 2022

Academi'r Gwyddorau Meddygol yn enwi Athro Iechyd Cyhoeddus yn Gymrawd

Yr arfordir: gweld mwy o rywogaethau ar yr arfordir yn gwella lles - ymchwil newydd

11 Mai 2022

Gweld mwy o rywogaethau ar yr arfordir yn gwella lles – ymchwil yn tanlinellu buddion bioamrywiaeth

Menyw'n edrych ar lechen â graffigau llawn calonnau cariad ac ieir bach yr haf o gwmpas y sgrîn

9 Mai 2022

Addysg a photensial ennill yn allweddol i boblogrwydd wrth chwilio am gariad ar-lein

Gŵyl y Gelli

9 Mai 2022

Prifysgol Abertawe yng Ngŵyl y Gelli

Llaw hen ddyn ar ffon gerdded

9 Mai 2022

Ni chyrchwyd gofal cymdeithasol gan bedwar o bob 10 person roedd ei angen arnynt yn ystod y pandemig

Tair dynes yn gwenu yn eistedd

5 Mai 2022

Gwobr arbennig ar gyfer bydwragedd o Gymru ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Fydwraig

Dyn a menyw'n gwisgo siwtiau gwlyb wrth sefyll ar fwrdd syrffio yn y môr

4 Mai 2022

Ymchwil yn dangos sut gall syrffio hybu lles y rhai sy'n goroesi anafiadau i'r ymennydd

Logo Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

3 Mai 2022

Cymdeithas Ddysgedig Cymru'n anrhydeddu academyddion o Brifysgol Abertawe