Gan ddathlu modelau rôl gwrywaidd cadarnhaol a'r nerth cariadus mae dynion yn ei roi i'w teuluoedd a'u cymunedau, cynhelir Diwrnod Rhyngwladol y Dynion ddydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022.

Eleni, caiff tair thema eu hamlygu drwy gyfres o ddigwyddiadau dan arweiniad darlithwyr ac ymchwilwyr blaenllaw o Brifysgol Abertawe.

  • Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i les a bywydau dynion a bechgyn
  • Hyrwyddo sgwrs gadarnhaol am ddynion, dyndod a gwrywdod
  • Codi ymwybyddiaeth a/neu arian i elusennau sy'n cefnogi lles dynion a bechgyn

 

Mae'r fideo yma wedi cael ei greu gan ymgyrch ryngwladol i ddangos pwysigrwydd nodi'r diwrnod penodol hwn.

toriadau pinc a glas o bobl

Beth yw diben Diwrnod Rhyngwladol y Dynion?

Gyda Dr Michael R.M. Mae Ward, bydd y sgwrs hon yn gofyn cwestiynau ynghylch diben a rhesymeg Diwrnod Rhyngwladol y Dynion, yn ogystal ag amlygu sut gellir ei ddefnyddio fel llwyfan i amlygu materion pwysig sy'n ymwneud ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac i herio'r llwybrau y disgwylir i'r rhywiau eu dilyn sy'n niweidio dynion ac eraill.

Gwybodaeth Pellach

Diwrnod Rhyngwladol y Dyn

15/11/2022

13:00 - 14:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
moleciwlau

Am mae testosteron yn bwysig?

Gyda'r Athro Gareth Stratton. Cysyniad diddorol yw dod yn ddyn gan fod yr hormon "T" sylfaenol yn effeithio ar gynifer o bethau wrth i ddynion heneiddio, gyda llu o effeithiau ar iechyd a lles. Mae'r gweithdy hwn yn gwahodd ymagwedd gyfranogol, gan rannu anecdotau, straeon a chwerthin heb os!

Gwybodaeth Pellach

Diwrnod Rhyngwladol y Dyn

16/11/2022

10:00 - 23:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
galaeth gyda niwronau

Bwrw ymlaen drwy fwrw golwg yn ôl

Gyda'r Athro Jo Hudson (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg), yn y sesiwn hon byddwn yn archwilio'r cyflyrau meddwl gwahanol rydym yn eu profi drwy gydol y diwrnod, yr wythnos a'r mis ac yn ystyried yr effaith y gallant ei chael arnom, gan gynnwys ein lles, ein cynhyrchiant yn y gwaith ac o bosib ein perthnasoedd ag eraill o'n cwmpas.

Gwybodaeth Pellach

Diwrnod Rhyngwladol y Dyn

17/11/2022

11:00 - 12:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Movember

logo undeb myfyrwyr prifysgol abertawe gyda mwstas

Yn ogystal â'r gyfres o ddigwyddiadau, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe'n canolbwyntio ar iechyd meddwl dynion ac atal hunanladdiad, canser y prostad a chanser y ceilliau drwy eu hymgyrch elusennol flynyddol, Tashwedd.

Mae digon o amser i dyfu eich 'tash! Ewch i'r dudalen Tashwedd i ddechrau tyfu.