Ein nod yw cael effaith gadarnhaol ar fywydau yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang trwy ymchwil ac arloesi blaengar, cydweithredol.

Mae ein hymchwil yn ymestyn o ymchwil awyr las i fecanweithiau biolegol sylfaenol i wyddoniaeth fiofeddygol, seicoleg drwodd i nanotechnoleg, astudiaethau delweddu a throsiadol yn cynnwys cleifion, datblygu gwasanaethau'r GIG a chydweithio diwydiannol. Mae ein llwyddiant wedi’i danategu gan ein cyfleusterau ymchwil heb eu hail, gydag adeiladau modern o’r radd flaenaf a’r offerwaith diweddaraf.

Cynhelir ymchwil ar y cyd trwy bedwar Sefydliad Ymchwil gyda themâu trawsbynciol sefydledig sy'n sail i'n diwylliant ymchwil rhyngddisgyblaethol bywiog.

Ein sefydliadau ymchwil ac arloesi

Gwyddor Data Poblogaeth

Dyn yn edrych ar sgrin llawn data

Ein Heffaith Ymchwil

Fel y cydnabyddir gan berfformiad cryf iawn yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2021), mae gennym enw da ym maes ymchwil a arweinir gan ymchwilwyr o safon fyd-eang sy’n arwain at welliannau iechyd i gleifion, i ddiwydiant a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae gan y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd gymuned ymchwil fywiog sy'n denu cyllid ymchwil o fri a myfyrwyr PhD cyffrous. Mae cyllid ymchwil mawr diweddar a ddyfarnwyd i'r gyfadran yn cynnwys y British Heart Foundation, UKRI, HDRUK, ADRN, MRC a Smart Expertise trwy Lywodraeth Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â heriau byd-eang a gwella iechyd, cyfoeth a llesiant cymdeithas. Yn ei phobl ac yn ei huchelgais am ragoriaeth mae cryfder cymuned ymchwil y Gyfadran. Trwy weithio ar y cyd ar draws themâu ymchwil y gyfadran, gall ein hymchwilwyr talentog wthio ffiniau yn eu meysydd ac arloesi o fewn, a thu hwnt, i'r gymuned ymchwil.

Rhestr grwpiau ymchwil A-Z

Llun ymennydd mewn natur