Cadw'n Ddiogel Ar-lein

Rydyn ni’n mynd i’r afael â niwed ar-lein

Rydyn ni’n mynd i’r afael â niwed ar-lein

Yr Her

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig i blant ac oedolion lawer o brofiadau a chyfleoedd sy’n cyfoethogi, er mwyn datblygu perthnasoedd iach a bodloni ein chwilfrydedd naturiol am y byd. Fodd bynnag, gellir cymryd mantais ohoni er dibenion drwg hefyd. Amlygir hyn drwy swm a natur soffistigedig y cynnwys niweidiol ar-lein, sy’n cynyddu - gan amrywio o negeseuon cas gan grwpiau â syniadaeth eithafol, sy’n hybu trais, i fasnachu nwyddau anghyfreithlon yn y marchnadoedd cudd, a cham-drin plant ar-lein. Ein her yw mynd i’r afael â’r enghreifftiau hyn o niwed ar-lein, pan gyfathrebir yn strategol er dibenion ysgeler a all greu effaith am oes. 

Y Dull

Gan weithio ochr yn ochr â thîm ymroddedig o ieithyddion, troseddegwyr a chyfrifiadurwyr, mae’r Athro Nuria Lorenzo-Dus yn cynnal dadansoddiadau meintiol ac ansoddol o’r tactegau cyfathrebu (iaith/delweddau) a ddefnyddir ar gyfer camddefnydd mewn troseddau seiber.

Mae’n arbenigo mewn tactegau a ddefnyddir ar gyfer radicaleiddio jihadi ar-lein; ar gyfer recriwtio a meithrin cymunedau ar draws sianelau grwpiau’r dde eithafol yn y cyfryngau cymdeithasol; ar gyfer meithrin ymddiriedaeth  dwyllodrus er mwyn hybu masnachu cyffuriau mewn marchnadoedd cyffuriau cudd; ac ar gyfer meithrin perthynas rywiol amhriodol â phlant ar-lein.

End violence against children logo

Wedi’i gefnogi gan gyllid o End Violence PartnershipCHERISH-DE ac Ymddiriedolaeth Leverhulme, mae ei gwaith wedi’i llunio er mwyn canfod cynnwys niweidiol (a’i awduron) a datblygu mesurau sy’n meithrin gwytnwch. Caiff ymyraethau dilynol ar sail tystiolaeth ymchwil eu creu a’u profi ar y cyd â grwpiau o randdeiliaid allweddol (byd gorfodi'r gyfraith, addysgwyr, gweithwyr cymdeithasol a gwneuthurwyr polisi) yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Yr Effaith

Prosiect o bwys yng ngwaith yr Athro Nuria Lorenzo-Dus ynghylch camddefnydd digidol yw ei phrosiect yn ystod 2021-22 sef DRAGON-S (Developing Resistance Against Grooming Online – Spot and Shield).

This project will offer tools based on integrating Artificial Intelligence/Linguistics to keep children safe online. Professor Nuria Lorenzo-Dus and her team have an unwavering commitment to putting ethical, innovative and implementable research at the service of collective efforts to develop individual and social resistance against the major challenge of keeping our children safe from sexual abuse online.

Cwrdd â'r Arweinydd Ymchwil

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus

Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus
Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe