Dr Anthony Charles

Athro Cyswllt, Criminology, Sociology and Social Policy

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
333
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Anthony’n Athro Cysylltiol mewn Troseddeg yn yr Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfiawnder ieuenctid
  • Cyfranogiad plant wrth wneud penderfyniadau
  • Hawliau plant
  • Ymgynghori â phlant a phobl ifanc
  • Atal troseddau ieuenctid
  • Atal troseddau amlasiantaethol
  • Defnydd pobl ifanc o sylweddau
  • Troseddu ieuenctid