Dr Alastair Reed

Athro Cyswllt yn y Gyfraith, Law
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr. Alastair Reed yn Athro Cyswllt yn y Ganolfan Cudd-wybodaeth Bygythiadau Seiber (CyTIC) ym Mhrifysgol Abertawe. Yn y gorffennol, ef oedd Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Gwrthderfysgaeth (ICCT) yn yr Hag, ac Uwch Ymchwilydd yn Sefydliad Diogelwch a Materion Byd-eang (ISGA) Prifysgol Leiden. Mae'n arbenigwr mewn (Atal) Terfysgaeth a Gwrthryfel, mae wedi darparu cyngor ar bolisi a hyfforddiant i ystod eang o sefydliadau llywodraethol a rhyngwladol. Mae ganddo gefndir cryf mewn ymchwil ar lawr gwlad mewn ardaloedd sydd wedi cael eu heffeithio gan wrthdaro, gyda ffocws rhanbarthol penodol ar Dde a De-ddwyrain Asia. Cwblhaodd ei ymchwil doethuriaeth ym Mhrifysgol Utrecht, gan ganolbwyntio ar ddeall y prosesau o ddwysáu a dad-ddwysáu mewn gwrthdaro Ymwahanu Ethnig yn India a Philipinas (Ynysoedd Philippines). Cyn hyn bu'n gweithio am wyth mlynedd fel cynghorydd polisi a rheolwr ymgyrchoedd yn y DU. Ers 2017, mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Canolfan Gwrthderfysgaeth Ewropeaidd (ECTC) Europol.

Ei brif ddiddordebau ymchwil yw ymladdwyr tramor, radicaleiddio, strategaeth terfysgaeth a gwrthryfel, propaganda a chyfathrebu strategol. Ei ffocws presennol yw deall ac ymateb i bropaganda terfysgol, gan arwain y prosiect Cyfathrebu Strategol Gwrthderfysgaeth (@CTSC_Project) - prosiect ymchwil cydweithredol sydd wedi dwyn ynghyd ymchwilwyr yn y maes o bob rhan o'r byd. Mae hefyd yn Athro Cyswllt yn TU Delft yn yr Iseldiroedd ac yn Gymrawd Cyswllt yn y Ganolfan Cyfathrebu Strategol (KCSC) yng Ngholeg y Brenin, Llundain yn yr adran Astudiaethau Rhyfel.