Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Christopher Groves

Dr Chris Groves

Uwch-ddarlithydd Cymdeithaseg, Criminology, Sociology and Social Policy

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Chris yn Uwch-ddarlithydd yn yr Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, gyda chefndir mewn cymdeithaseg ac athroniaeth. Mae wedi cyhoeddi dros 40 o erthyglau a phenodau llyfrau, ynghyd ag ysgrifennu dau lyfr ar bynciau ym meysydd astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg a chymdeithaseg risg amgylcheddol.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar y ffyrdd y mae cymdeithasau'n delio ag ansicrwydd, yn enwedig ansicrwydd sy'n cyd-fynd ag arloesi technolegol. Yn y cyd-destun hwn, mae ei waith ymchwil yn y gorffennol wedi edrych ar effaith gymdeithasol a rheoleiddio nanodechnoleg a genomeg bersonol.

Yn ddiweddar, mae ei waith ymchwil wedi edrych ar effeithiau cymdeithasol posib trawsnewid ar systemau ynni carbon isel. Yn benodol, mae wedi delio â goblygiadau trawsnewid ynni am gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol, gyda ffocws ar Gymru. Fel rhan o'r gwaith hwn, mae wedi cydweithio i ddatblygu ymagweddau cyfranogol newydd at helpu i rymuso cymunedau i drawsnewid ynni a helpu i lywio'r ffordd y gallai ei chymryd.

Mae'n Brif Olygydd ar y cyd y cyfnodolyn Futures.

Meysydd Arbenigedd

 • Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Gwyddorau cymdeithasol, ansicrwydd a risg
 • Ymchwil ac arloesi cyfrifol
 • Cymdeithaseg amgylcheddol
 • Cymdeithaseg a systemau ynni
 • Astudiaethau yn y dyfodol a chymdeithaseg amser

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig:

 • Risg amgylcheddol
 • Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Deall problemau cymdeithasol
 • Moeseg technoleg
 • Dulliau Ansoddol
 • Cymdeithaseg ac ynni

Ôl-raddedig

 • Dulliau ansoddol (yn enwedig ddulliau ystyriol sy'n cyfeirio at y dyfodol)
Ymchwil