Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
llun proffil o ella rabaiotti

Mrs Ella Rabaiotti

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987203

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
329
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

 

Mae Ella Rabaiotti yn Ddarlithydd Troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe lle mae hefyd yn ymgymryd ag ymchwil i'r gwasanaeth prawf a chyfiawnder cymdeithasol, yn ogystal â maes ehangach diogelwch cymunedol. Mae'n cynnull Grŵp Datblygu'r Gwasanaeth Prawf Canolfan Troseddu a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru ac mae'n aelod o fwrdd Swyddfa Ymchwil i Heriau Lleol Prifysgol Abertawe.

 

Mae gan Ella dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyfiawnder troseddol a chymdeithasol, gan gynnwys sawl blwyddyn ar lefel uwch reolwr. Mae’n Swyddog Prawf cymwys, ac mae wedi gweithio ym maes cyfiawnder oedolion ac ieuenctid, ac wedi arwain ar brosiectau ymgysylltu â defnyddwyr, Rheoli Troseddwyr Integredig a Chyfiawnder Adferol.

Ella oedd Rheolwr cyntaf Cymru Crimestoppers, gan ysgrifennu a chynhyrchu ffilmiau atal troseddau a phecynnau addysg ar gyfer ei gynllun ieuenctid 'Fearless'. Ar ôl gwneud ymchwil gweithredu o fewn yr elusen, aeth ymlaen i sefydlu Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, cyn cyflwyno ei sgiliau a'i phrofiad i'r byd academaidd.

Cafodd ymdrechion Ella i gyd-ddatblygu elusen sy'n cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ar gyfer cyn-droseddwyr i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd ei chydnabod yng Ngwobrau Arwain Cymru 2015.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Gwasanaeth Prawf a Chyfiawnder Cymdeithasol
  • Adsefydlu ac ymatal rhag troseddu
  • Llais Defnyddwyr ac Ymgysylltu â Defnyddwyr
  • Diogelwch Cymunedol a Gweithio mewn Partneriaeth
  • Y Cyfryngau a throseddu
  • Iechyd cynhwysiant
  • Ymyriadau cyfiawnder cymdeithasol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ella yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Addysgu, asesu a goruchwylio traethodau hir ym maes Troseddeg, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig Mae'r meysydd pwnc yn cynnwys Troseddeg, Troseddu a Chymdeithas, Atal Troseddu a Diogelwch Cymunedol, y Gwasanaeth Prawf, a'r Cyfryngau a Throseddu.

 

 

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau