Os oes gennych anawsterau cyflwyno aseiniad drwy Canvas neu TurnItIn, y peth gorau yw cysylltu â Swyddfa Asesu eich Cyfadran gan nodi manylion y broblem ac atodi copi o'ch cyflwyniad. Mae'n hollbwysig gwneud hyn cyn bod y dyddiad cau i gyflwyno wedi mynd heibio, er mwyn profi eich bod wedi cwblhau'r gwaith ar amser a sicrhau nad yw hyn yn effeithio ar eich gradd.

Mae cyfeiriad e-bost Swyddfa Asesu eich Cyfadran yn y tabl isod:

FacultyAssessment Office Email

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu - assessment-cultureandcom@swansea.ac.uk
Ysgol Gyfraith - assessment-law@swansea.ac.uk
Ysgol Reolaeth - somsubmit@swansea.ac.uk
Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol - assessment-socialsciences@swansea.ac.uk

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

assessment-medicinehealthlifescience@swansea.ac.uk
Cyfadran Gwyddoniaeth a Pherianneg assessment-scienceengineering@swansea.ac.uk
Y Coleg the-college@swansea.ac.uk