Croeso

Mae Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe wedi ymrwymo'n fawr i ymgysylltu addysgol y tu allan i addysg uwch, gan gydweithio ag ystod amrywiol o ddarparwyr addysg o'r sector cynradd i ddysgu gydol oes. Mae ein hacademyddion yn gweithio'n angerddol ar fentrau sy'n meithrin arloesedd addysgol, yn integreiddio'r byd academaidd â chymdeithas, ac yn gwella profiadau dysgu.

Mae ein cydweithrediadau yn amrywio o ran cwmpas a ffocws, yn amrywio o ddatblygu cwricwla newid yn yr hinsawdd i gymorth iechyd meddwl mewn ysgolion, dulliau addysgu arloesol, ac ymgysylltiadau newydd â chelfyddydau a llenyddiaeth. Ymchwiliwch ymhellach i’r enghreifftiau o’n gwaith isod, sy’n amlygu effaith drawsnewidiol partneriaethau addysg prifysgol.

Os ydych chi'n addysgwr, yn ymchwilydd, yn wneuthurwr polisi, neu'n ymarferydd gyda syniadau ar gyfer cydweithredu, rydym yn eich annog i gysylltu. Gyda’n gilydd, gallwn lunio dyfodol addysg.