bay campus image
Professor Brian Garrod

Yr Athro Brian Garrod

Athro mewn Marchnata (Ymchwil), Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
324
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Brian Garrod yw awdur wyth gwerslyfr a mwy na 50 o erthyglau ymchwil, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar farchnata a rheoli cyrchfannau twristiaeth. Mae'n gyd-brif olygydd Journal of Destination Marketing & Management ac yn eistedd ar Fwrdd Golygyddol saith cyfnodolyn academaidd arall. Mae wedi gwneud gwaith ymchwil ar gyfer amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys Sefydliad Twristiaeth y Byd (UNWTO), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), Cronfa Interreg IIc yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Croeso Cymru, yr Asiantaeth Cefn Gwlad a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC).

Mae'r Athro Garrod wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus ac ar hyn o bryd mae'n croesawu ceisiadau ar gyfer myfyrwyr PhD ym meysydd marchnata a rheoli cyrchfannau, twristiaeth treftadaeth, ecodwristiaeth, twristiaeth gynaliadwy a marchnata diwylliannol.

Meysydd Arbenigedd

  • Marchnata cyrchfannau twristiaeth
  • Twristiaeth a lles
  • Twristiaeth gynaliadwy
  • Eco-dwristiaeth
  • Twristiaeth treftadaeth
  • Defnyddio ffotograffiaeth mewn ymchwil twristiaeth
  • Marchnata digwyddiadau diwylliannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae addysgu'r Athro Garrod yn canolbwyntio ar farchnata a rheoli cyrchfannau twristiaeth cynaliadwy.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau