Golwg o Gampws Bae
Dr Samantha Burvill

Dr Samantha Burvill

Athro Cyswllt, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
319
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro Cysylltiol yw Samantha Burvill yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe a hi yw Arweinydd Cyflogadwyedd Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae gan Sam PhD mewn Twf Busnes ac mae wedi gweithio am nifer o flynyddoedd mewn swyddi amrywiol mewn diwydiant (o dechnoleg uchel i nid er elw i ofal iechyd) cyn dechrau ar ei gyrfa academaidd. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu rhanbarthol, ecosystemau (yn enwedig ecosystemau pwrpasol) a lles. Mae'n angerddol dros gydweithio ac ymchwil sy'n ysgogi effaith sy'n ceisio gwneud gwahaniaeth clir i ddiwydiant a pholisi. Mae hyn yn cael ei gyfleu yn ei gwaith addysgu sy'n canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr i fod yn wneuthurwyr newid ac yn arweinwyr. Mae hi wedi cyd-olygu gwerslyfr sy'n edrych ar achosion addysgu mewn arloesi ac entrepreneuriaeth mewn meysydd sydd heb eu harchwilio, wedi cyhoeddi nifer o bapurau cyfnodolion a chynhadledd, wedi ennill nifer o wobrau am waith sy'n canolbwyntio ar ddatblygu rhanbarthol ac mae wedi arwain prosiectau sy'n canolbwyntio ar effaith mewn diwydiant.

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu Rhanbarthol
  • Lles
  • Ecosystemau
  • Busnesau Bach a Chanolig
  • Entrepreneuriaeth
  • Twf Busnesau bach a chanolig
  • Cydweithio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae Sam yn dysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r pynciau hyn yn ymdrin â strategaeth, rheoli newid ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau