bay campus image
Dr Jocelyn Finniear

Dr Jocelyn Finniear

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295527

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
313
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Jocelyn yn ymchwilydd ansoddol sy'n canolbwyntio ar brofiadau o waith gan gynnwys hunaniaeth a hyblygrwydd. Mae Jocelyn wedi cyhoeddi ymchwil ar gontractau seicolegol, ymgysylltu â chyflogeion a hunaniaeth.

Mae Jocelyn yn cadw cysylltiadau agos â phartneriaid diwydiannol ac mae wedi cyfrannu at nifer o brosiectau ymchwil a gomisiynwyd, gan gynnwys ymgysylltu â chyflogeion ar gyfer Llywodraeth Cymru, a chynnwys cyflogeion ac annog eu cyfranogiad ar gyfer ACAS Cymru.

Mae Jocelyn yn arweinydd profiadol ac mae wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yr Adran Fusnes ers 2015. Hi yw Pennaeth y grŵp Pobl a Sefydliadau ac mae'n cyfrannu at ystod o gyrsiau yn ei meysydd pwnc gan gynnwys ymddygiad sefydliadol a rheoli adnoddau dynol. Yn rhinwedd ei rôl addysgu, mae ganddi brofiad helaeth o ddylunio ac arwain y cwricwlwm, mae'n arholwr allanol profiadol ac mae wedi cyfrannu at nifer o ddigwyddiadau dilysu ar lefel israddedig, ôl-raddedig a doethuriaeth ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau’r Brifysgol.

Mae Jocelyn wedi goruchwylio PhDs niferus ac ar hyn o bryd mae'n goruchwylio myfyrwyr sy'n ymwneud â phrosiectau ymchwil ansoddol.

Mae Jocelyn wedi cael cyllid ar gyfer ymchwil gan Lywodraeth Cymru, ESRC, yr Academi Brydeinig ac yn fwyaf diweddar, Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Abertawe.

Mae Jocelyn yn Aelod Siartredig o'r CIPD ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Ansoddol
  • Profiadau o Waith
  • Ymgysylltu â Chyflogeion
  • Rheoli Adnoddau Dynol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Jocelyn wedi dysgu ar lefel doethuriaeth, ôl-raddedig ac israddedig. Mae wedi cynllunio a darparu cyrsiau ar gyfer myfyrwyr a addysgir yn llawnamser, yn rhan-amser ac mewn blociau, ym meysydd rheoli pobl, ymchwil ansoddol a rheoli adnoddau dynol.

Ymchwil