bay campus location
Dr Emily Bacon

Dr Emily Bacon

Uwch-ddarlithydd, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
211
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Emily Bacon yn Gyswllt Ôl-ddoethurol a leolir yn yr Ysgol Reolaeth. Canolbwyntiodd ei hymchwil PhD ar yr amodau ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth yn llwyddiannus o fewn ecosystemau arloesi. Mae wedi cyhoeddi ar lwyddiant trosglwyddo gwybodaeth o fewn partneriaethau ecosystem a pherthnasoedd cystadleuol-gydweithredol (“coopetitive”) mewn cyfnodolion academaidd rhyngwladol enwog gan ddefnyddio techneg dadansoddol fsQCA. Mae Emily wedi mynychu cynadleddau academaidd blaenllaw i ledaenu ei hymchwil. Derbyniodd ei chyflwyniad diweddar i gynhadledd INEKA (2019) wobr ar gyfer Rhagolygon Technolegol a Newid Cymdeithasol. Gyda chefndir ym maes addysgu, mae hi ar hyn o bryd yn dysgu yn yr Ysgol Reolaeth ar lefel Israddedig a gradd Meistr.

Meysydd Arbenigedd

  • Arloesi agored
  • Ecosystemau busnes ac arloesi
  • Cystadleuaeth cydweithredol (“Coopetition”)
  • FsQCA
  • Trosglwyddo gwybodaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig ac Ôl-raddedig – e-Fusnes ac e-Fasnach, rheoli pobl a gweithrediadau, rheoli systemau gwybodaeth, dulliau ymchwil.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau