Swansea Bay Campus

Yr Athro Nicholas Rich

Athro mewn Rheoli Gweithrediadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606317

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
331
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae’r Athro Nick Rich yn arbenigwr byd-enwog ym maes dylunio Perfformiad Uchel (ansawdd) a dylunio Sefydliadol Dibynadwy Iawn (diogelwch). Mae’n bolymath, sy’n golygu bod ganddo ddau faes arbenigedd sy’n canolbwyntio ar ei ymchwil ym meysydd gweithgynhyrchu a gwasanaethau (perfformiad uchel) a’i ymchwil gyda darparwyr iechyd a gofal, cyfleusterau niwclear a systemau cludiant.

Mae Nick wedi ysgrifennu dros 100 o gyhoeddiadau, mae’n cynghori nifer o lywodraethau, mae wedi ysgrifennu 10 llyfr, ac mae’n dal Cymrodoriaeth Japan gan gwmni moduron Toyota. Ef oedd Prif Beiriannydd Diwydiannol y Bathdy Brenhinol ar gyfer cynhyrchu medalau’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd (Llundain 2012).

Nick yw Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol Reolaeth ac mae’n frwd a gweithgar o ran goruchwylio myfyrwyr yn yr ysgol ac o ran ei gydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth a’r Ysgol Iechyd a Gwyddorau Dynol.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn goruchwylio myfyrwyr sydd â diddordeb mewn:

 • Systemau iechyd a gofal
 • Rheoli diogelwch cleifion
 • Rheoli diogelwch mewn lleoliadau critigol
 • Systemau darbodus
 • Systemau rheoli ansawdd
 • Rheoli’r gadwyn gyflenwi
 • Economi gylchol

Meysydd Arbenigedd

 • Rheoli diogelwch cleifion
 • Rheoli llifau gofal iechyd
 • Cynaliadwyedd arferion gwaith darbodus/o ansawdd
 • Theori systemau o’i chymhwyso at berfformiad prosesau sefydliadol ariannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu israddedigion:

 • Gweithrediadau darbodus
 • Rheoli’r gadwyn gyflenwi
 • Rheoli gwasanaethau
 • Ymgynghoriaeth reoli
 • Safonau rheoli rhyngwladol

Addysgu ôl-raddedig:

 • Gwerth o weithrediadau
 • Cymhlethdod a Systemau Cymhleth (Gofal Iechyd Arloesol)
 • Rheoli Rhyngwladol
 • Darbodusrwydd i Beirianwyr
 • Ymchwil astudiaeth achos
 • Cyflwyno eich ymchwil
 • Cael eich cyhoeddi
Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau