bay campus location
Dr Carl Cater

Dr Carl Cater

Athro Cyswllt mewn Marchnata Twristiaeth, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
306
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Carl Cater yn Athro Cysylltiol mewn Twristiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yng Nghymru, yn yr Ysgol Reolaeth, ac mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar y newid mewn profiadau twristiaeth a’r twf dilynol mewn sectorau o ddiddordeb arbennig, yn enwedig twristiaeth antur ac ecodwristiaeth.

Mae wedi ysgrifennu dros 40 o bapurau a phenodau llyfrau, mae'n gyd-awdur Marine Ecotourism: Between the Devil and the Deep Blue Sea (CABI, 2007) a golygydd The Encyclopaedia of Sustainable Tourism (CABI, 2015). Hwn yw’r gwaith cyfeirio mwyaf diweddar ar gyfer deall cynaliadwyedd a thwristiaeth, gyda chyfraniadau gan 160 o awduron mewn 28 o wledydd.

Mae Dr Cater hefyd yn aelod golygyddol o fwrdd Tourism Geographies, Journal of Ecotourism and Tourism in Marine Environments. Mae wedi goruchwylio gwaith PhD llwyddiannus 14 o weithiau ac wedi archwilio traethodau yn y DU, Awstralia, Maleisia, Seland Newydd a Norwy.

Mae Dr Cater wedi teithio i dros 80 o wledydd ac wedi ymgymryd ag ymchwil maes, goruchwyliaeth, trosolwg o'r cwricwlwm ac addysgu ledled y byd, gan gynnwys Awstralia, Tsieina, Malta, Nepal, Seland Newydd, Norwy, Papua New Guinea, Tibet a Vanuatu. Mae wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer Awdurdod Parc Morol y Barriff Mawr, Adran Addysg New South Wales, Cyngor Twristiaeth a Theithio'r Byd, Cyngor y Traeth Aur, Grŵp Teithio Antur y Traeth Aur, Twristiaeth Queensland a'r Gymdeithas Dwristiaeth. 

Mae'n gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, yn beilot, plymiwr ac achubwr bywydau cymwys, yn arweinydd mynydda a fforestydd trofannol, ac mae’n parhau â’i ddiddordeb mewn ymarfer a mynd ar drywydd gweithgareddau twristiaeth awyr agored cynaliadwy.

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu Twristiaeth
  • Twristiaeth Antur
  • Ecodwristiaeth
  • Twristiaeth Forol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Entrepreneuriaeth ar gyfer Profiadau Twristiaeth
  • Twristiaeth ar Waith
  • Ymchwil Marchnata
  • Taith Astudio Twristiaeth
Ymchwil