Bay Campus image
Dr Simon Brooks

Dr Simon Brooks

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513037

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
343
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Simon B. Brooks yn Athro Cyswllt yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Ef yw Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen Doethur mewn Gweinyddu Busnes, sy’n cael ei lansio ym mis Ionawr 2021.

Mae Simon yn aelod o Gyngor Academi Rheolaeth Prydain, a chyn hynny bu’n cadeirio’r grŵp Busnes Cynaliadwy a Chyfrifol yn yr academi. Mae hefyd yn un o sylfaenwyr Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru.

Cadeiriodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Mentora rhwng Busnesau Cynulliad Cymru ac roedd yn un o sylfaenwyr Cyd-bwyllgor Moeseg Heddlu De Cymru.

Mae ei arbenigedd addysgu ym meysydd cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a strategaeth, yn enwedig lle mae’r pynciau hyn yn gorgyffwrdd. Yn yr un modd, mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a Chreu Gwerth a Rennir ynghyd ag Ystwythder Strategol. Ar hyn o bryd, mae ynghlwm wrth ymchwil sy’n cymhwyso Ystwythder Strategol i Ofal Iechyd ar sail Gwerthoedd yn y DU.

Gan adeiladu ar brofiad blaenorol helaeth yn y sector preifat ac Addysg Uwch, mae Simon wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau arwain uwch ers cyrraedd Abertawe ym mis Gorffennaf 2013. Mae’r rhain yn cynnwys Pennaeth yr Adran Marchnata, Busnes Rhyngwladol a Strategaeth, Deon Cyswllt Ymchwil Ôl-raddedig, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Arweinydd Academaidd ar Dderbyniadau a chadeirydd Pwyllgor Menter ac Arloesi’r ysgol.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
 • Dadansoddi Strategol
 • Ystwythder Strategol
 • Gwerth a Rennir
 • Moeseg Busnes
 • Mapio Rhanddeiliaid
 • Gofal Iechyd ar sail Gwerthoedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil
 • Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a busnesau bach a chanolig.
 • Ystwythder strategol a chynaliadwyedd corfforaethol.
 • Ystwythder strategol a gofal iechyd sy'n seiliedig ar werthoedd.
 • Creu gwerth a rennir a gofal iechyd sy'n seiliedig ar werthoedd.

Bydd Simon yn awyddus i oruchwylio ymgeiswyr doethurol addas unwaith y bydd y rhaglen Meddyg Gweinyddu Busnes wedi'i lansio.

Prif Wobrau Cydweithrediadau