Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
benywaidd yn gwenu

Dr Sandra Dettmer

Darlithydd mewn Pobl a Threfniadaeth, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602933

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sandra yn ddarlithydd yn y Grŵp Pobl a Sefydliadau ac mae ganddi brofiad helaeth o addysgu modiwlau busnes ac economeg.

Graddiodd o Brifysgol Bamberg â gradd ôl-raddedig yn astudiaethau cyfunol Rheoli Busnes, Economeg ac Addysgeg. Mae ganddi PhD mewn economeg llafur hefyd.

Cyn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe, addysgodd Sandra mewn sefydliadau addysg bellach ac uwch yn yr Almaen.

Mae hi'n Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae ganddi ddiddordeb mewn dulliau ymchwil meintiol, dadansoddi atchweliad yn benodol, a gweithio gyda setiau data mawr megis yr Arolwg o'r Gweithlu (LFS).

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli Pobl
  • Economeg Llafur
  • Strategaeth
  • Economi Gylchol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sandra wedi addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac mae wedi goruchwylio nifer o brosiectau a thraethodau hir blwyddyn olaf.

Mae wedi creu a chyflwyno cyrsiau ar gyfer myfyrwyr amser llawn a rhan-amser ym meysydd economeg, rheoli strategol, entrepreneuriaeth a rheoli adnoddau dynol.