Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Mr David Bolton

Mr David Bolton

Athro Cyswllt, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
315
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Mae David yn Athro Cysylltiol ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Rheoli Busnes Israddedig yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe, gan ddarlithio mewn Entrepreneuriaeth a Rheoli Prosiectau. Ar ôl gweithio ym myd diwydiant am 20 mlynedd yn arbenigo mewn Gwerthiannau, Marchnata a Datblygu Busnes ac mewn cymorth economaidd a busnes i Lywodraeth Cymru, dychwelodd i'r byd academaidd yn 2013. 

Ers ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2013 mae wedi bod yn rhan o nifer o fentrau, yn fwyaf nodedig yn datblygu modiwlau ar draws campysau sy'n canolbwyntio ar feddylfryd ac arweinyddiaeth entrepreneuraidd. 

Yn yr Ysgol Reolaeth, mae David wedi canolbwyntio ar gyfrannu at ddatblygu modiwlau arloesi a mentergarwch a chyfeiriad strategol, a chynorthwyo yn hynny o beth, yn ogystal â datblygu modiwlau 

sgiliau proffesiynol ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig, yn genedlaethol yn y DU ac o safbwynt rhyngwladol yn arbenigo yn y sector addysg yn Tsieina. 

Mae David yn Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch, y Sefydliad Rheolaeth Siartredig  a'r Rhaglen Addysgwyr Mentergarwch Ryngwladol. 

Ar hyn o bryd mae'n Is-gadeirydd Rhanbarthol Cymru y Sefydliad Rheolaeth Siartredig ac yn Llywydd Enterprise Educators UK ar gyfer 2024 a 2025. Mae hefyd yn arholwr allanol i Brifysgolion Keele, Glyndŵr a Swydd Gaerloyw yn ogystal â Phrifysgol Gorllewin yr Alban. 

 

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli busnes
  • Cychwyn a datblygu busnes
  • Addysg entrepreneuriaeth
  • Gwerthu a marchnata
  • Rheoli prosiectau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• Israddedig
• Ôl-raddedig
• Addysg broffesiynol/weithredol
• Addysg fenter – Bagloriaeth Cymru
• Addysg fenter – AB/AU
• Rheoli prosiect
• Ymgysylltu â busnes

Ymchwil