Bay Campus
Head shot of Tony

Mr Anthony Burnett

Rheolwr Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd Arloesi ac Ymgysylltu, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606684

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Tony yn addysgwr cymdeithasol, yn hyfforddwr gweithredol ac yn weithiwr proffesiynol rheoli prosiectau gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn sefydliadau masnachol, gwasanaeth cyhoeddus a sefydliadau nid er elw. Mae wedi cyflwyno rhaglenni arwain, arloesedd, rheoli a datblygu sefydliadol sgiliau uwch yn llwyddiannus yn y DU, Ewrop a De America. Yn fwyaf diweddar, yng Nghymru, mae wedi ymgymryd â rolau strategol a gweithredol allweddol mewn consortia BBaChau Gofal Cymdeithasol, ac yn LEAD Cymru, Sgiliau ar gyfer Arloesi mewn Gweithgynhyrchu ac Arweinyddiaeth ION.

Fel aelod tiwtor o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, cydymaith y Gymdeithas Rheoli Prosiectau a KaosPilot, mae Tony yn frwdfrydig ynghylch moderneiddio ymddygiadau arweinyddiaeth, ymgysylltu â phobl ac eco-systemau arloesi o fewn sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol.

Ac yntau’n Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth, mae Tony ar hyn o bryd yn arweinydd addysgegol ac yn rheolwr rhaglen Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol gwerth £3.6 miliwn Llywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau, newid ymddygiad ac adeiladu "cymunedau ymarfer" ar draws sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus de Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymddygiad sefydliadol
  • Economi sylfaenol
  • Datblygu arweinyddiaeth
  • Rheoli perfformiad
  • Hyfforddi gweithredol
  • Rheoli prosiectau
  • Dynameg arloesi
  • Doethineb cymdeithasol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

MNXN009 Arloesi tuag at Economi Gylchol

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gallu dysgwyr proffesiynol i ddeall a chreu prosesau ac arferion rheoli arloesedd yn eu gweithle gan ganolbwyntio'n benodol ar heriau 'economi gylchol’. Bydd y modiwl yn cyflwyno dysgwyr i'r 'Dull Meddwl Dylunio’, a fydd wedyn yn cael ei ddefnyddio fel y fframwaith cyffredinol i ddatrys yr heriau economi gylchol y bydd cyfranogwyr yn eu cyflwyno i'r rhaglen. Nod y modiwl yw defnyddio ystod o ddigwyddiadau 'dysgu trwy brofiad’ i annog dysgwyr i ymgysylltu â lluniadau damcaniaethol a myfyrdod personol er mwyn llywio eu harfer.