Aerial shot of Bay Campus
Headshot of Rachel Cook

Dr Rachel Cook

Darlithydd mewn Pobl a Sefydliadau: Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymddygiad Sefydliadol, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604837

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
310
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Rachel yn rhan o'r Grŵp Pobl a Sefydliadau yn yr Ysgol Reolaeth (FHSS). Ei phrif feysydd diddordeb yw Cysylltiadau Cyflogaeth a Rheoli Adnoddau Dynol Strategol. Enillodd ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, ac roedd y radd hon yn canolbwyntio ar les yn y gweithle fel ffordd o ymchwilio i gysylltiadau cyflogaeth. Mae'n Aelod Cysylltiol o CIPD. Hi yw Cyfarwyddwr Uniondeb Academaidd  yr Ysgol Reolaeth. 

Meysydd Arbenigedd

  • Cysylltiadau Cyflogaeth
  • Lles yn y Gweithle
  • Rheoli Adnoddau Dynol
  • Ymchwil Feintiol
  • Rheoli Adnoddau Dynol Strategol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cysylltiadau cyflogaeth
  • Rheoli adnoddau dynol
  • Rheoli Adnoddau Dynol strategol
  • Ymddygiad sefydliadol
Ymchwil